poludniewska

Przepisy ogólne dot. służby medycyny pracy

  • Dział X Kodeksu pracy.

  • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

  • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy.

  • OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 7 marca 2007 r.

  • USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. (Dz. U. z dnia 28 listopada 2002 r.)

  • USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

  • USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach. (Dz. U. z dnia 28 listopada 2002 r.)

Wstecz

wykonanie: www.planfirm.pl        polityka prywatności copyright 2007 by NZOZ Anna Południewska-Senczyszyn