poludniewska

BADANIA KIEROWCÓW I KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW

NZOZ Anna Południewska - Senczyszyn prowadzi badania kierowców i kandydatów na kierowców wszystkich kategorii:

  • KANDYDACI NA KIEROWCÓW KATEGORII: A, A1, B, B1, T, B+E,
  • KIEROWCY KATEGORII: C, C1, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E ORAZ POZWOLENIA DO KIEROWANIA TRAMWAJAMI
  • INSTRUKTORZY I EGZAMINATORZY NAUKI JAZDY,
  • KIEROWCY POJAZDÓW UPRZYWILEJOWANYCH,
  • OPERATORZY DŹWIGÓW, KOPAREK, SUWNIC, WÓZKÓW WIDŁOCH, ITP. (PRACA WYMAGAJACA PEŁNEJ SPRAWNOSCI PSYCHOFIZYCZNEJ)

Do uzyskania prawa jazdy każdej kategorii konieczne jest posiadanie orzeczenia od lekarza uprawnionego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów mechanicznych. W zależności od kategorii prawa jazdy, do otrzymania orzeczenia o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów, oprócz badania lekarskiego konieczne jest przeprowadzenie pewnych badań dodatkowych. Zakres tych badań szczegółowo określają przepisy.

We współpracy ze stowarzyszonymi placówkami medycznymi wykonujemy wszystkie niezbędne badania konieczne do wydania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów dla wszystkich kategorii zarówno do tzw. amatorskiego jak i zawodowego prawa jazdy. Badania wykonujemy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Pacjent otrzymuje telefony i adresy specjalistycznych gabinetów współpracujących z nami - dzięki temu możemy zagwarantować niższe ceny wynegocjowane dla klientów naszego NZOZ.

Nasi specjaliści są członkami Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy i na bieżąco śledzą zmiany przepisów prawnych dotyczących badań dla kierowców. Badania przeprowadzane są przez lekarzy posiadających uprawnienia do badań kierowców, wydane przez wojewodę zachodniopomorskiego.

Uwaga!
Świadectwo kwalifikacji zostało zastąpione oświadczeniem przedsiębiorcy, poświadczającym wykonanie przez kierowców badania lekarskiego i psychologicznego.
wykonanie: www.planfirm.pl        polityka prywatności copyright 2007 by NZOZ Anna Południewska-Senczyszyn