poludniewska

BADANIA W CELU UZYSKANIA POZWOLENIA NA POSIADANIE I POSŁUGIWANIE SIĘ BRONIĄ PALNĄ

Do wydania pozwolenia na posiadanie broni palnej koniecznie jest :

  • Uzyskanie orzeczenia od lekarza uprawnionego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do posiadania i posługiwania się bronią palną.

Aby otrzymać tego typu orzeczenie, oprócz badania lekarskiego przeprowadzonego przez naszego lekarza posiadającego odpowiednie uprawnienia, konieczne jest wykonanie pewnych badań dodatkowych (konsultacja psychologiczna i okulistyczna).

Pacjent otrzymuje telefony i adresy specjalistycznych gabinetów współpracujących z nami - dzięki temu możemy zagwarantować niższe ceny wynegocjowane dla klientów naszego NZOZ.

Jeżeli w trakcie badania lekarz uprawniony uzna, że konieczne jest ze względu na stan zdrowia danego pacjenta wykonanie dodatkowych badań - ich zakres może zostać rozszerzony (sporadyczne, indywidualne przypadki).
wykonanie: www.planfirm.pl        polityka prywatności copyright 2007 by NZOZ Anna Południewska-Senczyszyn