poludniewska

NZOZ Anna Po3udniewska - Senczyszyn
Witkowo Drugie 21 B
73 - 102 Stargard Szczecinski

NZOZ Anna Po3udniewska - Senczyszyn
Ul. Szczecinska 26/2
73-110 Stargard Szczecinski
Telefon: 091 5731714
Fax: 091 5733305
Tel. komórkowy 603 112 595
E-mail: info@poludniewska.com.pl


Rejestracja pacjentów od poniedzia3ku do pi?tku w godzinach godz. 11.00 - 17.00.
Rejestracja zarówno telefoniczna jak i osobista.

Rodzaj us3ugi*

Ilo?a osób

Stanowiska osób skierowanych do badan
(dotyczy tylko badan profilaktycznych)

Nara?enia, szkodliwo?ci i uci??liwo?ci w miejscu pracy.
Prosimy odpowiedziea has3ami (np. brak lub wysoko?a, komputer, zapylenie, ha3as, inne-(jakie?).

Planowany termin realizacji zlecenia

Ewentualne pytanie

Imie i Nazwisko

Nazwa firmy

Adres

Kod Miasto

Telefon

Fax

E-mail

wykonanie: www.planfirm.pl        polityka prywatności copyright 2007 by NZOZ Anna Po3udniewska-Senczyszyn