poludniewska

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Anna Południewska - Senczyszyn
oferuje następujące usługi medyczne:

  • Wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników
  • Wykonywanie badań kierowców i kandydatów na kierowców zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami (nowe uprawnienia)
  • Badania uczniów i kandydatów na studia
  • Badania sanitarno - epidemiologiczne (uaktualnienia pracowniczych książeczek sanitarno - epidemiologicznych)
  • Badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń
  • Orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy i w przepisach wydanych na jego podstawie
  • Wydawanie orzeczeń o zdolności lub przeciwwskazaniach do pracy na danym stanowisku
  • Uczestniczenie w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Wizytacje stanowisk pracy

wykonanie: www.planfirm.pl        polityka prywatności copyright 2007 by NZOZ Anna Południewska-Senczyszyn